Kreiranje i vodjenje poslovne Facebook stranice

Kreiranje Twitter / YouTube / Pinterest / Instagram / LinkedIn naloga

Izrada grafika i sadržaja za profile na društvenim mrežama

Izrada Facebook landing page

Usluge vođenja posebnih kampanja na više društvenih mreža