• February 23, 2016
Tango i tačka – vizuelni materijal

Za novootvorenu školu argentinskog tanga Tango i tačka u Podgorici radili smo na pripremi materijala za prezentaciju kursa, koji je promovisan u medijima kao i na društvenim mrežama.

tango11

Ako nikad niste ništa plesali

Argentinski tango

ČESTA PITANJA I ODGOVORI-1ČESTA PITANJA I ODGOVORI-2ČESTA PITANJA I ODGOVORI-3