• February 27, 2014
REACT Alumni Forum 2014

Za poznatu crnogorsku NVO ALFA Centar koja se bavi evroatlantskim integracijama uradili smo vizuelni identitet za njihov novi projekat, REACT Alumni Forum, koji će ove godine prvi put okupiti alumniste REACT Montenegro kampa o evroatlantskim integracijama.

react-alumni-forum-notebook-2

Kompletan posao je urađen strateški, uz saradnju sa programskim menadžerom ove NVO, Sarom Vahtel. Prilikom dizajniranja, koristili smo postojeće rješenje REACT kampa, a osim logotipa za ovogodišnji događaj, koji će krasiti i buduću vizuelnu komunikaciju, kreirali smo i rješenja za promotivne materijale.

react-alumni-forum-tote_bag

Cilj korišćenja ovog vizuelnog identiteta, izabrane nijanse plave boje i tipografije je da u komunikaciji odiše duhom integracija, kako bi se reprezentovale visoko kvalitetne aktivnosti koje na ovom polju organizuje NVO ALFA Centar.

react-alumni-forum-2014