• September 11, 2017
Profesionalni web sajt za Dom zdravlja Danilovgrad

Web sajt www.domzdravljadg.me pruža informacije građanima Danilovgrada u vezi sa primarnom zdravstvenom zaštitom u ovom gradu.

11

Dom zdravlja sa svojim izabranim doktorima predstavlja glavni oslonac sistema primarne zdravstvene zaštite, jer pacijenti najveći dio potreba za zdravstvenom zaštitom ostvaruju upravo kod njih. Upravo je zato Dom zdravlja Dimitrije Dika Marenić u Danilovgradu želio da ima profesionalnu web prezentaciju. Svi pacijenti sada mogu biti informisati putem web sajta o rasporedu doktora, humanitarnim događajima koje organizuje Dom zdravlja, kao i da se informišu o rasporedu rada specijalista iz Kliničkog centra koji ordiniraju u Domu zdravlja Danilovgrad.

Kroz jednostavnu kontakt formu, svi zainteresovani gradjani mogu poslati pitanja Domu zdravlja, kao i vidjeti cjenovnike izdavanja ljekarskih uvjerenja i sistematskih pregleda.

4

8

10