• January 31, 2014
Logo udruženja studenata

Ubrzo nakon što su se osnovali, kreirali smo prepoznatljiv logo za NIGS – Nezavisnu interesnu grupu studenata Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Cilj ove organizacije je poboljšanje imidža studenata i predstavljanja fakulteta.

Logo NIGS-a čini jednostavna uočljiva forma koja se lako pamti, dok ideja logo-a prati otvorenost organizacije, budi pozitivnu emociju i doprinosi pozitivnoj percepciji NIGS-a u javnosti.

nigs-vertical-1200px

Otvorenost, dijalog, demokratija, različitosti

Logo NIGS-a predstavlja koncepciju otvorenosti organizacije. Otvorenost je osnovno svojstvo logo-a, definisano sa nekoliko elemenata amfiteatra i otvorenim prostorom između njih.

Misija NIGS-a je uspostavljanje dijaloga između studenata i uprave Fakulteta političkih nauka, prošlog i sadašnjeg, u sredini koja prepoznaje problematiku nedostatka komunikacije izmedju dvije interesne obrazovne grupe. Logo prati ovu misiju i predstavlja NIGS kao komunikacioni centar na bazi dijaloga  između studenata i obrazovnog sistema.

nigs4

Misija NIGS-a je i razvoj demokratske studentske misli, te stoga oblik znaka predstavlja spoljašni karakter amfiteatra ili parlamenta. Centralna ideja je da logo predstavi sistem uvezanih elemenata, međusobno slobodnih, dok se između njih se nalazi prostor koji omogućava komunikaciju i otvorenost. Logo takodje vizualizuje otvorenost i mogućnost postojanja različitosti medju elementima.

Takodje, NIGS je mjesto pokreta studenata, prikazuje dinamiku studentske aktivnosti. Ova dinamika je vizuelizovana u logo-u kompozicijom i rasporedom djelova znaka.

nigs-branding-identity