• February 19, 2016
Community menadžment za agenciju Konto’s

Veoma mali broj kompanija danas ima interne resurse (zaposlene) koji mogu da se u okviru kompanije bave online komunikacijom. Stoga, modernim kompanijama predstavlja izazov da imaju kompanijske naloge na društvenim medijima.

Sa računovodstvenom agencijom Konto’s iz Podgorice ostvarili smo saradnju na nivou spoljnog saradnika (outsourcing), odnosno pružamo uslugu community menadžmenta.

Vodimo njihove naloge na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Linkedin i Google+. Takođe, agenciji pružamo i uslugu kreiranja sadržaja (grafički dizajn, korektura tekstova za blog), kako bi usluga community menadžmenta bila zaokužena i ostvarila zacrtane ciljeve.

Kontos_Twitter_page

Konto’s Twitter stranica

Kontos_GooglePlus_page

Konto’s Google+ stranica

Kontos_Linkedin_page

Konto’s Linkedin stranica