• September 18, 2015
Advokatska kancelarija Terzić – Živković

Za Advokatsku kancelariju Terzić – Živković kreirali smo plan pojavljivanja na Internetu, koji je između ostalog uključivao i kreiranje logotipa i vizuelnog identiteta kancelarije, kao i izradu web sajta.

Logo advokatske kancelarije zasnovan je na inicijalima partnera u kancelariji, advokata Nikole Terzića i Tijane Živković. Pored logotipa, agencija je uradila i izgled memoranduma koji advokati koriste u svakodnevnoj komunikaciji.

Terzic-Zivkovic-Rokovnik-small

Terzic-Zivkovic-A4-small

Cilj izrade sajta www.law-office.me bio je:

  • Upoznavanje javnosti  (ciljne grupe, a to su u ovom slučaju privredni subjekti u zemlji i inostranstvu sa postojanjem ove advokatske kancelarije i njenim djelovanjem u Crnoj Gori ),
  • Ponuda usluga advokatske kancelarije ciljnoj grupi,
  • Kontakt sa ciljnom grupom putem emaila i telefona
  • Rješavanje konkretnih pitanja poslovanja sa klijentom,
  • Pronalaženje novih klijenata,
  • Sticanje profita, preko uspostavljenih kontakata.

Cjelokupan sadržaj web sajta je preveden i na engleski jezik, jer ova advokatska kancelarija pruža usluge i stranim klijentima koji posluju u Crnoj Gori.

Nakon izrade web sajta, neophodno je unaprijediti poziciju web sajta na Internetu, kako bi ova prezentacija bila prilagođena pretraživačima i naposljetku na pravi način predstavila usluge kancelarije domaćim i stranim potencijalnim klijentima.

Ovo unaprijeđenje web sajta podrazumijeva ažuriranje sadržaja i pisanje tematskih tekstova za blog na sajtu ove inovativne i moderne advokatske kancelarije na crnogorskom tržištu.

web-Mock-up-tZ-s

web-TZ-mockup